Zostań Managerem Bezpieczeństwa Biznesu z ABD i WSB

Od kilku lat prowadzona przeze mnie firma tj. Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki specjalizuje się we współpracy z podmiotami, które swoją przewagę rynkową budują między innymi na efektywnym zarządzaniu bezpieczeństwem swoich organizacji.


Wszystkie te współpracujące z nami organizacje przekonały się niejednokrotnie, że bez prawidłowego zarządzania ciągłością działania, bardzo łatwo zaprzepaścić przez lata budowaną pozycję biznesową.
Każda organizacja prędzej czy później musi zmierzyć się z przerwami w prowadzeniu działalności. Nie ważne, czy jest to firma produkcyjna czy usługowa, w obu tych przypadkach mogą wystąpić sytuacje kryzysowe, które w mniejszy bądź większy sposób mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie. Przedsiębiorca, który chce dbać o bezpieczeństwo swojego biznesu musi to brać pod uwagę. Praktyka w tej branży nauczyła nas, że BCM – zarządzanie ciągłością działania to proces, dzięki któremu organizacja przygotowuje się na przyszłe incydenty lub sytuacje kryzysowe mogące zagrozić podstawowej misji organizacji oraz jej krótko i długoterminowej zdolności do ciągłości działania, a także sprostania oczekiwaniom interesariuszy. Aby tak się stało muszą tym jednak zajmować się przygotowani do tego fachowcy. Ludzie ci powinni mieć gruntowną wiedzę z zakresu zarówno spraw
związanych z bezpieczeństwem, w tym wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym, zarządzaniem kryzysowym oraz sprawami związanymi z fizycznym i technicznym zabezpieczeniem obiektów ale co równie istotne być prawdziwymi menadżerami, którzy potrafią zarządzać zespołami ludzkimi, znają uwarunkowania prawne i ekonomiczne funkcjonowania nie tylko samej organizacji dla której pracują ale jej otoczenia zewnętrznego. Pamiętać bowiem należy, że sytuacje kryzysowe coraz częściej mogą nastąpić i następują w wyniku zdarzeń mających swój początek nawet poza granicami naszego kraju.

Wystarczy tu przywołać wydarzenia z ostatnich lat, a więc falę międzynarodowego terroryzmu po zamachu na Word Trade Center w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 roku, pandemię COVID, która wybuchła jesienią 2019 roku w chińskim Wuhan czy ostatnio wojnę na Ukrainie. O takich fachowców jednak, na rynku pracy jest bardzo trudno ponieważ nikt dotychczas nie dbał o przygotowanie odpowiedniej kadry. Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki już od ponad trzech lat wprowadziła do swojej oferty usługę Menadżera Bezpieczeństwa Biznesu. W swoim zamyśle,
realizowanym u naszych partnerów, MBB jest to osoba, która zajmuje się w organizacji właśnie szeroko rozumianym zapewnieniem ciągłości działania. Aby to robić skutecznie musi być ona odpowiednio umocowana w organizacji, w dużym stopniu niezależna i przede wszystkim posiadać dostęp do kluczowych informacji. Informacji, które musi też umieć sobie zapewnić niezależnie od ich oficjalnego obiegu w firmie. Jednocześnie, z uwagi na szybko zmieniającą się rzeczywistość polityczną, ekonomiczną i co niezmiernie istotne technologiczną osoba taka musi na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę i kwalifikacje.


Jak już wyżej wspomniałem o osoby przygotowane do pełnienia roli Menadżera Bezpieczeństwa Biznesu jest niezmiernie trudno dlatego w naszej praktyce staramy się łączyć doświadczenia byłych funkcjonariuszy Policji oraz służb zajmujących się w Polsce bezpieczeństwem ekonomicznym, prawników i ekonomistów i przygotowywać odpowiednich fachowców przez tzw. docieranie w praktyce. Od lat, w tym celu próbujemy też wychwytywać i wychowywać studentów i absolwentów wyższych uczelni z którymi współpracujemy na różnych płaszczyznach, początkowo z Poznania
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza czy Uniwersytet Ekonomiczny), a ostatnio także z poza Poznania (Wyższa Szkoła Gospodarki Europejskiej z Józefowa k. Warszawy, Wyższa Szkoła Bankowa z Chorzowa i Wyższa Szkoła Bankowa ze Szczecina). Powstanie w zeszłym roku Stowarzyszenia Praktycy Compliance, w powołaniu którego aktywnie uczestniczyłem, dało nowy impuls naszym działaniom edukacyjnym zmierzającym do przygotowania wysoko kwalifikowanych fachowców mogących sprostać oczekiwaniom rynku w kwestii pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa, uderzanego licznymi zagrożeniami biznesu. Przez kilka miesięcy powstawał w Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki projekt, który znalazł zrozumienie u władz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i właśnie się on urzeczywistnił.


Od października 2022 roku w Wyższych Szkołach Bankowych w Poznaniu, Szczecinie i Chorzowie ruszają pierwsze w historii Studia Podyplomowe na kierunku Menedżer Bezpieczeństwa Biznesu z elementami Whistleblowingu. Program studiów został w całości stworzony przez specjalistów Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki, na podstawie naszych doświadczeń i wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami z całej Polski.


Bardzo istotne w całym projekcie jest to, że w jego realizację aktywnie włączyli się między innym członkowie założyciele Stowarzyszenia Praktycy Compliance, a samo Stowarzyszenie zostało obok Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki oficjalnym partnerem nowego kierunku studiów podyplomowych. Co ważne formuła studiów pozwala na uczestnictwo w nich nie tylko osobom z całej
Polski ale także zamieszkałym poza jej granicami, gdyż wszystkie zajęcia będą odbywać się w trybie synchronicznym online. Dzięki temu zajęcia będą mogli prowadzić między innymi członkowie-założyciele Stowarzyszenia Praktycy Compliance, a także zaproszeni do współpracy przy projekcie najlepsi praktycy z całej Polski.

Studia te są godne polecenia wszystkim, którzy zajmują się problematyką bezpieczeństwa czy compliance w swoich organizacjach, ale także kierującym tymi
organizacjami i nimi zarządzającym jeśli w ich kompetencjach jest lub powinno być bezpieczeństwo zarządzanego podmiotu.


Studia podyplomowe Menedżer Bezpieczeństwa Biznesu z elementami Whistleblowingu polecam także absolwentom studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne bądź podobnych na każdej polskiej uczelni, którzy w swoich planach zawodowych widzą się w roli specjalisty zajmującego się bezpieczeństwem biznesu.


Jako Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki, czyli partner opisanego kierunku, dla wszystkich uczestników studiów podyplomowych przewidujemy też specjalne warunki finansowe na planowanym przez nas jesienią, także pod patronatem Stowarzyszenia Praktycy Compliance szkoleniu niezbędnym do uzyskania licencji detektywa tj. Szkoleniu dla osób ubiegających się o licencję detektywa z certyfikatem oficera postępowań wewnętrznych. Ale o tym będzie jeszcze czas napisać.

Autor Maciej Zygmunt

Członek założyciel Stowarzyszenia Praktycy Compliance, właściciel Agencji Bezpieczeństwa i
Detektywistyki Maciej Zygmunt, młodszy inspektor w st. sp., były Naczelnik Wydziału w
poznańskim Zarządzie CBŚ, detektyw, doradca biznesowy, wykładowca akademicki m.in. z
przedmiotów związanych z wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym na Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Wyższej Szkole
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *