Pre-employment screening

Pre-employment screening

Zatrudniając nowego członka zespołu, w mniejszym lub większym stopniu powierzamy mu część naszej firmy. Niestety nie żyjemy w świecie idealnym, gdzie każdy jest prawdomówny i ma same dobre intencje. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca w procesie rekrutacji nie możesz polegać jedynie na intuicji czy dobrym wrażeniu jakie podczas rozmowy kwalifikacyjnej zrobi na Tobie kandydat. Biznes to liczby, twarde fakty. Weryfikacja tych przedstawianych nam w procesie rekrutacji powinna być stałą procedurą związaną z zarządzaniem ryzykiem w organizacji. Nie oznacza to zwrócenia się przeciwko aplikującym do naszej firmy kandydatów

Co ryzykujesz zatrudniając pracownika bez weryfikacji?


 • zatrudnienie osoby, która nie posiada deklarowanego doświadczenia lub kwalifikacji
 • zatrudnienie osoby nieuczciwej, będącej w przeszłości podejrzewaną o popełnianie przestępstw
 • zatrudnienie osoby, której cechy charakteru, wykazywane we wcześniejszych miejscach zatrudnienia powodowały konflikty, dezorganizujące pracę zespołu
 • zatrudnienie osoby, która została skierowana do Twojej firmy przez konkurencje w celu zdobycia kluczowych dla Twojej organizacji informacji bądź celowego zaszkodzenia Twojej działalności.

Nie ryzykuj-weryfikuj!


Nie ważne jaką prowadzisz firmę, postaw na specjalistów w tym zakresie. Zweryfikujemy czy deklarowane przez kandydata w CV informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, nabytych kompetencji są zgodne z prawdą, co pomoże Ci zatrudnić odpowiednich ludzi; dzięki temu unikniesz zatrudnienia niekompetentnych pracowników lub co gorsza takich, którzy chcą znaleźć się w Twojej organizacji tylko dlatego aby Ci zaszkodzić. Biznesu to praktyczne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo Twojej organizacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą obejmującą jednorazowe sprawdzenie pracownika zajmującego wskazane przez Ciebie stanowisko pracy w dwóch wariantach:

Wariant 1. Weryfikacja zdalna

 • Zebranie podstawowych informacji na temat pracownika metodą białego wywiadu (OSINT)
 • Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych
  usługa obejmuje podjęcie działań mających na celu potwierdzenie autentyczności przedkładanych przez pracownika w procesie rekrutacji dokumentów poświadczających jego wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z podmiotem, który wystawił określoną dokumentację (np. uczelnia wyższa, organizator szkolenia)
 • Weryfikacja zatrudnienia (przed zatrudnieniem w obecnej firmie)
  usługa obejmuje sprawdzenie zakresu działania firmy (czym dana firma się zajmuje/ zajmowała), podjęcie działań mających na celu potwierdzenie okresu zatrudnienia, zakresu obowiązków pracownika, wiarygodności referencji udzielonych przez kolegów lub przełożonych. Podstawowe sprawdzenie obejmuje weryfikację jednego wskazanego przez zleceniodawcę miejsca zatrudnienia.

Wariant 2. Weryfikacja terenowa

 • Zebranie podstawowych informacji na temat pracownika metodą białego wywiadu (OSINT)
 • Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych
  usługa obejmuje podjęcie działań mających na celu potwierdzenie autentyczności przedkładanych przez pracownika w procesie rekrutacji dokumentów poświadczających jego wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w porozumieniu z podmiotem, który wystawił określoną dokumentację (np. uczelnia wyższa, organizator szkolenia)
 • Weryfikacja zatrudnienia (przed zatrudnieniem w obecnej firmie)
  obejmuje sprawdzenie zakresu działania firmy (czym dana firma się zajmuje/ zajmowała), podjęcie działań mających na celu potwierdzenie okresu zatrudnienia, zakresu obowiązków pracownika, wiarygodności referencji udzielonych przez kolegów lub przełożonych. Usługa realizowana jest w formie wyjazdowej, czyli poprzez fizyczne sprawdzenie określonych miejsc zatrudnienia. Podstawowe sprawdzenie obejmuje weryfikację jednego wskazanego przez zleceniodawcę miejsca zatrudnienia)

Przedstawione wyżej warianty obejmują sprawdzenia kandydata na terenie Polski.

Weryfikacja kandydata na terenie Europy podlega indywidualnym ustaleniom.

szczegóły oferty


W celu przedstawienia szczegółów oferty prosimy o kontakt:

telefonicznie: 606226186

e-mail: info@abd-group.pl