Wdrożenie “systemu dla sygnalistów”

Wdrożenie “systemu dla sygnalistów

 • Wprowadź w swojej organizacji bezpieczne i efektywne procedury zgłaszania nieprawidłowości zgodne z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 • Gwarantujemy 100% zgodności systemu whistleblowing z wymogami prawa.
 • Możesz liczyć na indywidualne podejście i cenę dopasowaną do rzeczywistych potrzeb Twojej organizacji.

Gwarantujemy bezproblemowe, 5-etapowe przygotowanie organizacji na zmiany, w związku z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa!

Wdrożenie


 • Analiza organizacji i jej otoczenia w tym zbadanie potrzeb w celu wydania rekomendacji najbardziej efektywnego wariantu wdrożenia systemu.
 • Przygotowanie procedury, regulaminu zgłaszania nieprawidłowości oraz wprowadzenie zmian w funkcjonujących w organizacji procedurach.
 • Ubezpieczenie.
 • Implementacja narzędzi do zgłaszania nieprawidłowości:
  1. E-nform (platforma zgłoszeniowa)
  2. Listy (korespondencja pisemna) lub/i
  3. Zgłoszenie osobiste.

Szkolenia i komunikacja


 • Realizacja szkolenia dla kadry kierowniczej/zarządczej w organizacji.
 • Realizacja szkolenia dla osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
 • Realizacja szkolenia dla pracowników z możliwych zagrożeń oraz sposobów ich zgłaszania.
 • Przygotowanie strategii komunikacji propagującej zgłaszanie nieprawidłowości (do wdrożenia indywidualnie przez organizację).

Obsługa


 • Obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości.
 • Wstępna weryfikacja zgłoszeń.
 • Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 • Kontakt z sygnalistą.
 • Zgodna z prawem archiwizacja oraz sporządzanie okresowych raportów.

Wsparcie prawne


 • Prawna konsultacja oraz nadzór nad zgodnością z prawem działań następczych.
 • Nadzór zgodności procedur whistleblowingowych z ewentualnymi zmianami w prawie

Postępowania wyjaśniające


 • Kwalifikacja prawna i decyzja merytoryczna co do dalszego postępowania ze zgłoszeniem.
 • Zebranie dostępnego materiału oraz ustalenie źródeł dowodowych i zabezpieczenie ewentualnych dowodów, poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających w formach i zakresie dozwolonym przez Ustawę o Usługach Detektywistycznych.
 • Sporządzenie rekomendacji w formie sprawozdania co do ewentualnego postępowania przywracającego wymagany porządek prawny w organizacji, a także ewentualnego powiadomienia organów zewnętrznych (np. Policja czy Prokuratura) w przypadku potwierdzenia zaistnienia czynu prawnie zabronionego.

szczegóły oferty


W celu przedstawienia szczegółów oferty prosimy o kontakt:

telefonicznie: 606226186

e-mail: info@abd-group.pl