WYWIAD i KONTRWYWIAD GOSPODARCZY JAKO WAŻNY ELEMENT ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGROŻENIAMI W BIZNESIE

WYWIAD i KONTRWYWIAD GOSPODARCZY JAKO WAŻNY ELEMENT ZABEZPIECZENIA PRZED ZAGROŻENIAMI W BIZNESIE – PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE ONLINE

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizacji do korzystania ze zdobytych zgodnie z prawem i przede wszystkim wiarygodnych informacji oraz odpowiedniego zadaniowania osób odpowiedzialnych za ich pozyskiwanie.

Szkolenie ma także na celu, uzmysłowienie jego uczestnikom znaczenia wywiadu i kontrwywiadu dla skutków podejmowanych decyzji i ich roli w unikaniu sytuacji kryzysowych

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, compliance oficerów, detektywów, osób zajmujących się bezpiecznym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zgodnego z prawem pozyskiwania informacji o zagrożeniach dla biznesu oraz tym w jaki sposób takie informacje można wykorzystać w praktyce. Szkolenie oparte będzie w dużej mierze na analizie faktycznych spraw z praktyki prowadzącego.

Jakie tematy zostaną poruszone podczas szkolenia?

W trakcie trzygodzinnego, prowadzonego w formie webinaru szkolenia, uczestnicy dowiedzą się:

jakie są różnice między wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym;

co decyduje, że legalne działania wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego mogą stać się działaniami przestępczymi z punktu widzenia kodeksu karnego lub ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;

jakim zagrożeniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej można zapobiec dzięki wdrożeniu w organizacji dobrze funkcjonujących procedur oraz działań wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego;

jak zapewnić w organizacji podstawy do zapewnienia osobom decyzyjnym możliwości korzystania z rzetelnych i dostarczanych w odpowiednim czasie informacji.

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędne kompetencję aby samodzielnie:

Podstawowym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności diagnozowania potrzeb organizacji w zakresie zapewnienia osobom decyzyjnym odpowiedniego zakresu informacji oraz jak to zrobić w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma:

Uczestnicy otrzymają prezentację towarzyszącą szkoleniu wraz z wykazem polecanej literatury, oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


Termin szkolenia:

09.02 2024 godz. 11:00-14:00 

Miejsce: Platforma ZOOM

Czas trwania: około 3 godziny

Cena: 200 PLN/brutto


Prowadzący

Maciej Zygmunt
  • współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance,
  • założyciel działającej od 2010 roku Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki,
  • absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Podyplomowych Studiów Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu,
  • były naczelnik Wydziału Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor w st. sp.,
  • od 2009 roku licencjonowany detektyw specjalizujący się w bezpieczeństwie biznesu,
  • były wykładowca na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, od 2017 roku wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a od 2021 roku wykładowca na Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy.

Patronat szkolenia

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy za pomocą formularza lub za pomocą poczty e-mail:
info@abd-group.pl

Stworzone w serwisie interankiety

Nasi Partnerzy