Wdrożenie procedur i obsługa „systemu dla sygnalistów”

Wdrożenie procedur i obsługa „systemu dla sygnalistów”


 Wprowadź w swojej organizacji bezpieczne i efektywne procedury zgłaszania nieprawidłowości zgodne z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

 Gwarantujemy 100% zgodności systemu whistleblowing z wymogami prawa.

 Możesz liczyć na indywidualne podejście i cenę dopasowaną do rzeczywistych potrzeb Twojej organizacji.

Gwarantujemy bezproblemowe, 5-etapowe przygotowanie organizacji na zmiany, w związku z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa!

Wdrożenie

 Analiza organizacji i jej otoczenia w tym zbadanie potrzeb w celu wydania rekomendacji najbardziej efektywnego wariantu wdrożenia systemu.

 Przygotowanie procedury, regulaminu zgłaszania nieprawidłowości oraz wprowadzenie zmian w funkcjonujących w organizacji procedurach.

 Ubezpieczenie.

 Implementacja narzędzi do zgłaszania nieprawidłowości:

  1. E-nform (platforma zgłoszeniowa)
  2. Listy (korespondencja pisemna) lub/i
  3. Zgłoszenie osobiste.

Szkolenia i komunikacja

 Realizacja szkolenia dla kadry kierowniczej/zarządczej w organizacji.

Realizacja szkolenia dla osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.

Realizacja szkolenia dla pracowników z możliwych zagrożeń oraz sposobów ich zgłaszania.

 Przygotowanie strategii komunikacji propagującej zgłaszanie nieprawidłowości (do wdrożenia indywidualnie przez organizację).

Obsługa

Obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości.

 Wstępna weryfikacja zgłoszeń.

 Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 Kontakt z sygnalistą.

 Zgodna z prawem archiwizacja oraz sporządzanie okresowych raportów.

Wsparcie prawne

 Prawna konsultacja oraz nadzór nad zgodnością z prawem działań następczych.

 Nadzór zgodności procedur whistleblowingowych z ewentualnymi zmianami w prawie.

Postępowania wyjaśniające

 Kwalifikacja prawna i decyzja merytoryczna co do dalszego postępowania ze zgłoszeniem.

 Zebranie dostępnego materiału oraz ustalenie źródeł dowodowych i zabezpieczenie ewentualnych dowodów, poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających w formach i zakresie dozwolonym przez Ustawę o Usługach Detektywistycznych.

 Sporządzenie rekomendacji w formie sprawozdania co do ewentualnego postępowania przywracającego wymagany porządek prawny w organizacji, a także ewentualnego powiadomienia organów zewnętrznych (np. Policja czy Prokuratura) w przypadku potwierdzenia zaistnienia czynu prawnie zabronionego.

W celu przedstawienia szczegółów oferty prosimy wypełnić formularz kontaktowy

Założyciel i właściciel Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki. Członek współzałożyciel Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Ekspert i współtwórca poruszającej problemy związanej z whistleblowingiem, edukacyjnej strony notific.pl