techniki dokonywania przestępstw w organizacji – seminarium

Wpływ działań przestępczych w organizacji na odpowiedzialność karną osób zarządzających oraz bezpieczeństwo ekonomiczne podmiotu.

Czy można ustrzec się wyprowadzenia z firmy w kajdankach? [seminarium online]

Prowadzący: Maciej Zygmunt

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Założyciel działającej od 2010 roku Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Podyplomowych Studiów Inwestycji Kapitałowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, były naczelnik Wydziału Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Poznaniu, młodszy inspektor w st. sp., od 2009 roku licencjonowany detektyw specjalizujący się w bezpieczeństwie biznesu, były wykładowca na Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, a od 2017 roku wykładowca na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Gość specjalny: Michał Lorenc

Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Prezes Zarządu firmy Celius Sp. z o.o.. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu: bezpieczeństwa biznesu, compliance, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, sprzedaży, negocjacji. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako menedżer wyższej kadry zarządzającej, które zdobył w firmach zagranicznych i polskich (Henkel, Siemens, Philips, Wincor-Nixdorf, Sygnity, ABC Data). 

Od 10 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów prywatnego sektora biznesowego w zakresie: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa procesu biznesowego, compliance, antykorupcji, rozpoznawania i przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości gospodarczej, kontrwywiadu biznesowego, metod prowadzenia trudnych negocjacji, arbitrażu biznesowego, profilowania ryzyka personalnego menedżerów w sektorze prywatnym.

Jaki jest cel seminarium?

Celem seminarium jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego organizacji. Podczas seminarium uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak zminimalizować ryzyko wystąpienia określonych zagrożeń.

Dla kogo jest seminarium?

Seminarium skierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za bezpieczeństwo, a w szczególności do:

właścicieli firm,

członków rad nadzorczych,

kadry zarządzającej/zarządu organizacji,

przedstawicieli instytucji publicznych w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast,

specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych,

specjalistów ds. zarządzania ryzykiem,

audytorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji,

adwokatów, radców prawnych,

policjantów, prokuratorów, sędziów i innych osób zajmujących się zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym,

dziennikarzy śledczych oraz publicystów zajmujących się nadużyciami gospodarczymi.

Jakie tematy zostaną poruszone podczas seminarium?

zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji oraz związane z tym ryzyka prawne dla osób zarządzających,

specyfika zjawiska przestępczości gospodarczej,

statystyczny wymiar przestępczości gospodarczej,

wybrane obszary przestępczości gospodarczej w tym kradzieże, oszustwa i wyłudzenia, korupcja, nieuczciwa konkurencji czy działanie na szkodę firmy itp.,

najczęstsze, ale także wyjątkowe sposoby dokonywania przestępstw na szkodę organizacji,

podstawowe zabezpieczenia i procedury, niezbędne do przeciwdziałania zdarzeniom uderzającym w bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji.

Po saminarium uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do:

diagnozowania przestępczości gospodarczej,

wykrywania nadużyć w organizacji, a także skutecznego im przeciwdziałania,

przeprowadzenia skutecznych działań pozwalających uniknąć odpowiedzialności karnej i cywilnej za tzw. niedopełnienie obowiązków,

skutecznego reagowania w przypadku podejrzeń wobec pracowników.

Po seminarium wszyscy uczestnicy otrzymają:

certyfikat ukończenia seminarium,

opracowania dotyczące poruszanej tematyki.


Termin szkolenia: 15.10.2021

Czas trwania: 6h (9:00 – 15:00)

Cena: 815 pln/netto

PROMOCJA: Drugi i każdy kolejny pracownik z jednej organizacji uczestniczy w seminarium ze zniżką 50%.

Uwaga: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, firma Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt zastrzega sobie, że wpłacona kwota opłaty za kurs nie podlega zwrotom.


Zapisz się na seminarium i zdobądź odpowiednią wiedzę, która pozwoli Ci zwiększyć bezpieczeństwo w Twojej organizacji.

Zapisy za pomocą formularza lub pod numerem telefonu:
+48 513 558 068

Wypełnij poniższy formularz, a w odpowiedzi otrzymasz od nas szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz fakturę pro-formę, której opłacenie jest warunkiem wpisania Cię na listę uczestników kursu.

Nasi Partnerzy