ABD PODKARPACIE

ABD PODKARPACIE

Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki jest firmą ogólnopolską, działającą od 2010 roku jednak w związku z ciągle rosnącym zainteresowaniem i wynikającym z niego korzystaniem z naszych usług w regionie, chcemy być bliżej naszych klientów. W ostatnich latach coraz częściej realizujemy sprawy w Rzeszowie ale także Przemyślu, Krośnie, Jarosławiu czy Stalowej Woli dlatego z prawdziwą radością informujemy o otwarciu Oddziału naszej Agencji w Rzeszowie pod adresem ul. Gen. Mariana Langiewicza 15/21.

Aby jednak usprawnić kontakt z nami, przed wizytą prosimy o umówienie wizyty z naszym przedstawicielem telefonicznie.

ABD-GROUP to, jak wskazuje nazwa, specjaliści w dziedzinie usług detektywistycznych oraz  związanych z bezpieczeństwem biznesu. Nasza oferta w Oddziale Rzeszowskim, skierowana jest głównie do klientów z południowo-wschodniej Polski i obejmuje wszystkie oferowane przez ABD usługi. W tym przypadku realizowane są one jednak przez detektywów związanych z regionem oraz oparte o współpracę z pochodzącymi z Podkarpacia podmiotami w tym przede wszystkim naszym partnerem prawnym czyli Kancelarią Tokarczyk i Partnerzy.

Tokarczyk i Partnerzy

Zapoznaj się z ofertą dla klientów indywidualnych:

sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe to kwestie niosące ze sobą wiele emocji i stresu. Szczególnie jeśli w grę wchodzą nielojalność bądź inne rażące zaniedbania ze strony jednego z partnerów. Ciągłe napięcie, nierzadko panika, nie sprzyjają racjonalnemu myśleniu. Zastanawiasz się co możesz zrobić, jakie podjąć w tej sytuacji kroki? Nie działaj po omacku. Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

sprawy cywilne

Działania polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, rodzinnych, podczas poszukiwania oraz ustalenia osób i mienia, a także wielu innych, często nietypowych spraw, wymagających pozyskania informacji i udokumentowania faktów.

sprawy karne

Sprawy karne, w których wskazane jest skorzystanie z usług Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki to obszar obejmujący pomoc w ustaleniu źródeł dowodowych i  zgromadzeniu materiału dowodowego, zarówno dla osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia czynu zabronionego, jak i tych którzy o popełnienie takiego czynu zostali niesłusznie pomówieni. 

Zapoznaj się z ofertą dla biznesu:

wywiad i kontrwywiad gospodarczy, w tym wykrywanie i likwidacja urządzeń służących do nielegalnej inwigilacji

Podejmujemy na zlecenie naszych klientów działania zmierzające do zdiagnozowania, wykrycia oraz eliminacji zagrożeń mogących uderzyć w ich biznes zarówno wewnątrz organizacji czyli ze strony pracowników jak i z zewnątrz. Oferujemy fachową pomoc w przypadku kradzieży mienia lub tajemnic przedsiębiorcy, działania nieuczciwej konkurencji lub przestępców, znajdziemy źródła wycieku danych z przedsiębiorstwa jak i nielegalne urządzenia służące inwigilacji i podsłuchom ale także pozyskamy informacje pomagające w podjęciu ważnych z punktu biznesowego decyzji.

weryfikacja kontrahentów/partnerów biznesowych

Zweryfikujemy potencjalnych kontrahentów i wykażemy czy dana współpraca nie niesie ze sobą zbyt dużego ryzyka, sprawdzimy potencjalnych partnerów biznesowych, zweryfikujemy ich uczciwość, wykażemy czy przyszła współpraca ma szansę przynieść oczekiwane korzyści i czy są oni w stanie zapewnić realizację planów, które z nimi wiążesz. Sprawdzimy czy transakcja jest bezpieczna pod względem prawnym i finansowym, wykażemy czy warto abyś zainwestował w nią swój kapitał, zwłaszcza czy po czasie nie czekają Cię ukryte i przykre niespodzianki odpowiednio schowane przez dotychczasowych właścicieli.

weryfikacja pracownika/kandydata na pracownika

Zweryfikujemy czy deklarowane przez kandydata w CV informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, nabytych kompetencji są zgodne z prawdą, co pomoże Ci zatrudnić odpowiednich ludzi; dzięki temu unikniesz zatrudnienia niekompetentnych pracowników lub co gorsza takich, którzy chcą znaleźć się w Twojej organizacji tylko dlatego aby Ci zaszkodzić.

doradztwo biznesowe

Konsultacja ze specjalistą w zakresie problematyki dotyczącej zgłaszanej przez Ciebie sprawy. Realizacja usługi obejmuje rozpoznanie problemu/sprawy oraz wydanie rekomendacji działań, które naszym zdaniem należałoby podjąć.

security scanning

Security scanning w formie analizy bezpieczeństwa pozwoli określić czy w wystarczającym stopniu dbasz o bezpieczeństwo Twojej organizacji, zdiagnozować obszary prowadzenia działalności, na których tracisz najwięcej pieniędzy oraz dowiedzieć się jakie ponosisz straty w wyniku nierozwiązanych dotychczas problemów.

tajemniczy klient

Jako tajemniczy klient sprawdzimy jakość i prawidłowość wykonywania zadań/zleceń przez Twoich pracowników, abyś wiedział jakie kwestie wymagają optymalizacji, oraz czy w organizacji nie ma osób dopuszczających się nieprawidłowości i działania na Twoją niekorzyść.

ABD oferuje również swoim klientom usługi abonamentowe:

Manager Bezpieczeństwa Biznesu 

Dedykowany specjalista dla Twojej organizacji. Jego zadaniem jest doradzanie Ci, jakie podjąć działania, we wcześniej ustalonych obszarach, aby przyniosły oczekiwane rezultaty. Pomoże Ci również uniknąć strat finansowych jak i wizerunkowych, w związku z podejmowanymi działaniami w organizacji.   

Wdrożenie i obsługa “systemu dla sygnalistów”

Gwarantujemy bezproblemowe, 5-etapowe przygotowanie organizacji na zmiany, w związku z ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa: Wdrożenie, Szkolenie i komunikacja, Obsługa, Wsparcie prawne, Postępowania wyjaśniające.

Jeżeli brakuje Ci bardziej szczegółowej informacji o Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki oraz oferowanych przez nią usługach, zapraszamy na stronę główną.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE


W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt:

telefonicznie: 501 648 980

e-mail: info@abd-group.pl