Dlaczego warto stosować pre-employment screening?

dokument z lupą

Pre-employment screening czyli krótko mówiąc: weryfikacja przyszłego pracownika i prawdziwości jego kompetencji. 

Najkrótsza odpowiedź na postawione w tytule pytanie brzmi: Twoją firmę tworzą przede wszystkim ludzie i to od odpowiednio dobranej kadry w znacznej mierze zależy powodzenie Twojego biznesu.

W ostatnich latach zatrudnienie w Polsce rosło, bezrobocie malało i to pracownicy dyktowali i nadal często dyktują, firmom swoje warunki. Według wielu ekspertów trend ten się zmienia, co jest w sumie naturalne w gospodarce, ale nawet gdy sytuacja na rynku pracownika ulegnie w przyszłości zmianie, rekrutacja ‘w ciemno’ nadal nie będzie trafionym rozwiązaniem. 

Póki co, pracodawca, często jest zdeterminowany szukając pracownika, wobec małego wyboru często podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia na ważne w firmie stanowiska, bez odpowiedniego sprawdzenia kandydata. 

Co to może oznaczać dla firmy? 

Co jeżeli świetny specjalista, jak to wynikałoby z rozmowy kwalifikacyjnej i przedłożonego CV, okaże się pracownikiem niedotrzymującym terminów, konfliktowym bądź co gorsza dopuszczającym się kradzieży lub innego działania na szkodę zatrudniającego go przedsiębiorcy, a jego kwalifikacje i doświadczenie są ‘wyssane z palca’?

Myślę, że jako przedsiębiorca nie masz ochoty sprawdzać tego na własnej skórze. Żeby uniknąć takiej sytuacji najlepiej zlecić odpowiedniej firmie detektywistycznej sprawdzenie wiarygodności wytypowanych po wstępnej weryfikacji kandydatów – szczególnie jeśli zatrudniasz właśnie ludzi na wysokie, kierownicze stanowiska. Pozwoli Ci to zminimalizować niebezpieczeństwo strat jakie może przynieść zatrudnienie niewłaściwej osoby. A straty mogą być naprawdę spore.

Oczywiście jako pracodawca, teoretycznie możesz sam podjąć się takiej weryfikacji. Jeśli korzystasz z usług firmy HR, która realizuje dla Ciebie proces rekrutacyjny, Twój kandydat zostanie wstępnie sprawdzony. Jednak 'wstępnie’, może okazać się niewystarczająco. Najczęściej z braku odpowiednich narzędzi, wiedzy czy uprawnień. Specjalizujące się w pre-employment scereening firmy, umożliwią Ci, ze znacznie większym prawdopodobieństwem w pełni zweryfikować deklarowane przez kandydata doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Tak więc z pozoru proste zadanie, w praktyce może okazać się dość wymagające:

  • dokonując sprawdzenia trzeba wiedzieć jak i gdzie szukać potrzebnych informacji;
  • trzeba znać i stosować obowiązujące przepisy prawne, głównie te o ochronie danych osobowych, ale także kilku innych ustaw, w tym kodeksu karnego.

Pre-employment screening niesie ze sobą szereg korzyści, które bezpośrednio przekładają się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w firmie: lepsza jakość zatrudnienia, mniejsza rotacja pracowników, większa zgodność w organizacji, wyselekcjonowanie najbardziej wartościowych pracowników oraz minimalizację ryzyka nadużyć pracowniczych, a co z tym związane, wzmocnienie reputacji marki oraz oszczędność pieniędzy i czasu. 

Biznes to przede wszystkim ludzie. Warto dobierać kadrę odpowiedzialnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *