Czas podsumować 2022 rok

Początek nowego roku to dobry moment żeby się pochwalić tym co w Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki wydarzyło się w roku 2022.


Co prawda w Polsce osoby, które twierdzą, że jest dobrze i jeszcze się tym chwalą wzbudzają zdziwienie. Co tam zdziwienie – stają się podejrzane. Nie narzekasz? Pewnie coś z tego masz i to wiadomo od kogo.


Takie podejście jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Potrafię oczywiście zrozumieć, że ktoś jest w ciężkiej życiowo sytuacji i że w takich momentach nie tryska humorem i optymizmem. Ja z racji zawodu często mam do czynienia z takimi ludźmi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy i pierwszą rzeczą, którą się chcę pochwalić jest właśnie to, że w mijającym właśnie 2022 roku dzięki działaniom Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki pomoc uzyskało wyjątkowo wiele potrzebujących jej osób.

Przeprowadzka

Ale po kolei. Najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była dla nas przeprowadzka. Po
kilku latach pożegnaliśmy się z naszym biurem na ul. 3 Maja i od połowy roku naszym nowym „domem” są pomieszczenia przy ul. Zagrodniczej 20 w Poznaniu. Do „starej” siedziby byliśmy co prawda przywiązani i łączyło nas z nią wiele wspomnień związanych z prowadzonymi z powodzeniem zleceniami oraz osobami, które razem z nami nad tymi sprawami pracowały, a dzisiaj kontynuują swoją zawodową karierę na własny rachunek jednak już dawno potrzebna nam była bardziej przestronna siedziba.

Nasza nowa siedziba to nowoczesne biura, dające nie tylko komfort pracy naszym coraz liczniejszym specjalistom, ale także zapewniające intymność spotkań klientom zgłaszającym się do nas ze swoimi problemami. Jest tu także przestrzeń dla organizowanych przez Agencję Bezpieczeństwa i Detektywistyki szkoleń oraz miejsce dla odbywających u nas praktyki i staże studentów współpracujących z nami uczelni.

Współpraca z uczelniami

Już od kilku lat siłę naszej firmy opieramy z jednej strony na doświadczeniu i wiedzy byłych funkcjonariuszy służb państwowych, ale z drugiej na pasji i zapale naszych wychowanków. 2022 rok był kolejnym w którym zacieśnialiśmy i rozwijaliśmy współpracę z uczelniami kształcącymi studentów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Oprócz prowadzenia zajęć z przedmiotów związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym, zarządzaniem ciągłością działania oraz zwalczaniem przestępczości, od drugiego semestru 2021/2022, z naszej inicjatywy, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy, do programu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wprowadziły, we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa i Detektywistyki przedmioty, które dają studentom możliwość realizacji programu wymaganego do uzyskania licencji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa). Dzięki temu studenci wybierający specjalizację detektywistyczną mogą po ukończeniu uczelni ubiegać się o wydanie licencji bez konieczności odbywania oddzielnie wymaganego przez ustawę szkolenia. A ponieważ już od wielu lat praktyki i staże odbywa u nas rocznie kilkunastu studentów wspomnianych uczelni, a także Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, możemy się pochwalić tym, że mamy bardzo poważny wpływ na rynek usług detektywistycznych w Polsce.

Kursy, szkolenia i publikacje

W roku 2022 Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki przeprowadziła trzydziestą piątą edycję szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa, a zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiliśmy już ponad trzystu osobom, z każdego praktycznie zakątka Polski. To już mała armia. Z dużą częścią tej „armii” mamy kontakt, zarówno zawodowy jak i często prywatny. Z wieloma osobami, które swoją przygodę z zawodem detektywa rozpoczynały od organizowanego przez nas szkolenia współpracujemy przy wymagających dużych sił sprawach. Oprócz kursów pozwalających na zdobycie licencji, Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki jest organizatorem wielu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa biznesu, skierowanych zarówno do przedsiębiorców i kadry kierowniczej jak i do ich pracowników. Większość tych szkoleń organizujemy w taki sposób, że prelegentami, oprócz naszych
specjalistów są znakomici fachowcy ze współpracujących z nami podmiotów i instytucji. W zeszłym roku hitem było skierowane do  właścicieli firm, członków rad nadzorczych, kadry zarządzającej/zarządu organizacji, przedstawicieli instytucji publicznych w tym wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych, specjalistów ds. zarządzania ryzykiem, audytorów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, adwokatów czy radców prawnych szkolenie pod nazwą „Manager postępowań wewnętrznych w zarządzaniu kryzysowym”, realizowane wspólnie z naszymi partnerami z firm CELIUS (Michał Lorenc), InSigilo (Tomasz Urbaniak) oraz EDURAD (Mirosław Radoła).

Już wiemy, że wśród osób, które w sposób odpowiedzialny myślą o bezpieczeństwie zarządzanych przez siebie organizacji, zwłaszcza w dobie pojawiających się nowych zagrożeń, tematy poruszane na naszych szkoleniach i przekazywana w ich trakcie wiedza są na rynku compliance i bezpieczeństwa biznesu bezcenne zwłaszcza, że wiedzę tą przekazują najlepsi z możliwych praktycy w swoich dziedzinach, a dzięki swojemu doświadczeniu zdobytym w trakcie prowadzenia wykładów na czołowych polskich uniwersytetach potrafią ją przekazać w sposób przyjazny i przyswajalny.
Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem także zaproszenie od Akademii Prawnika Biznesu Simply Comply do udziału w czerwcu w charakterze prelegenta pierwszej edycji szkolenia Certified Internal Investigation Officer.

Dodam, że posiadaną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa biznesu, staram się dzielić także publicznie, poprzez publikacje na dostępnym na stronie internetowej Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki blogu czy na profilu Stowarzyszenia Praktycy Compliance, a ostatnio także na stronach miesięcznika „Security Magazine”, który zaprosił mnie do współpracy.

Realizowane sprawy

Każdy wie, że więzienia na całym świecie zapełnione są osobami skazanymi „za niewinność”. Generalnie, od tego aby doprowadzać do skazania osób winnych popełnienia przestępstwa są odpowiednie organy państwowe i teoretycznie sprawca w zderzeniu z aparatem państwa powinien być bez szans.

Sam przez lata prowadziłem i nadzorowałem czynności w dziesiątkach poważnych postępowań przygotowawczych i wiem, że gdy takie czynności rzetelnie się przeprowadzi to śmiało można stwierdzić, że „nie ma zbrodni doskonałej”.

Niestety, świat nie jest doskonały i z tą rzetelnością różnie bywa. W minionym roku realizowaliśmy jako Agencja Bezpieczeństwa i Detektywistyki zlecenia, w których naszym zadaniem było naprawianie błędów, w wyniku których, ludzie byli pozbawieni wolności pod zarzutem popełnienia poważnych przestępstw, w tym takich jak zabójstwo czy gwałt. Błędy te były popełniane na różnych etapach postępowań i w zależności od sprawy obciążały policję i prokuraturę, ale też sądy czy obrońców. Efektem tych błędów było stawianie zarzutów, aresztowanie, a także skazywanie niewinnych osób. Dzięki działaniu naszych detektywów, a także współpracujących z nami podmiotów, w sprawach którymi się zajmowaliśmy błędy zostały naprawione. Niestety sprawy te uzmysłowiły nam, że tych
rzeczywiście niewinnych osób w więzieniach trochę przebywa.


Cieszę się, że nasze działania pomogły też tym naszym klientom, którzy szukali u nas pomocy w sprawach dotyczących różnych aspektów ich życia prywatnego. Wyjście ze związku w którym jest się oszukiwanym nie zawsze jest łatwe, ale dzięki zgromadzonym przez nas materiałom osoby, które zwróciły się do nas o pomoc mogły to zrobić z mocno zmniejszoną obawą o swoją przyszłość. To dla nas olbrzymia satysfakcja. Oczywiście większość spraw przez nas realizowanych to sprawy o charakterze gospodarczym.
 Nieuczciwa konkurencja czyli sprawa dotycząca działań dużego, międzynarodowego
koncernu, który podjął szereg działań w celu przejęcia rynku, na którym od lat z
powodzeniem funkcjonowała polska, rodzinna firma. Wspólnie się nie daliśmy, choć
odbudowa tego co zostało zniszczone przez współpracującą z konkurencją, nieuczciwą
manager trochę potrwa.
 Działanie na szkodę odziedziczonej po zmarłym ojcu, wartej setki miliony złotych
spółki i doprowadzanie jej do upadku, tylko po to aby nie dzielić się majątkiem z
przyrodnim bratem, a jednocześnie wyprowadzanie z tej spółki majątku.
 Handel udziałami spółki, mającej przynosić milionowe zyski. Problem w tym, że zyski
były iluzją zbudowaną na sytuacji w Ukrainie, a te same udziały sprzedawane były
różnym inwestorom w taki sposób, że prokuratura nie potrafiła dostrzec przestępstwa
chociaż ludzie stracili miliony.
 Wyprowadzanie przez zarząd spółki setek tysięcy złotych kosztem udziałowców,
poprzez fikcyjne transakcje nieruchomościami z podstawionymi w tym celu osobami
podającymi się za w rzeczywistości dawno zmarłych właścicieli.


To tylko cztery, najpoważniejsze w minionym roku sprawy, w których nasze działania doprowadziły do zebrania materiału i wskazania źródeł dowodowych, pozwalających na wszczęcie w nich postępowań przygotowawczych. Każdy kto zajmuje się przestępstwami o charakterze gospodarczym wie, że w takich sprawach najtrudniejsze jest przekonanie prokuratury do tego, że mamy do czynienia z czynem zabronionym. Na koniec warto zaznaczyć, że w firmach współpracujących z nami od lat, było dla odmiany wyjątkowo nudno. Działania kontrwywiadowcze oraz bieżące aktualizowanie procedur przy jednoczesnym nadzorze ich przestrzegania zabezpieczają naszych klientów przed niemiłymi niespodziankami.
W sumie lubimy tą pracę bo łączy trzy dla nas ważne sprawy.
 Kontakt z nowymi ludźmi
 Pomoc tym, którzy tego potrzebują
 Częsta zmiana miejsca pobytu.
A na 2023 rok życzymy sobie dużo pracy co będzie znaczyło, że pomagamy jeszcze większej ilości ludzi.

Autor Maciej Zygmunt

Członek założyciel Stowarzyszenia Praktycy Compliance, właściciel Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt, młodszy inspektor w st. sp., były Naczelnik Wydziału w poznańskim Zarządzie CBŚ, detektyw, wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów związanych z wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k. Warszawy.