Wymogi prawne oraz praktyczne aspekty wdrożenia systemu whistleblowing w organizacj

Wymogi prawne oraz praktyczne aspekty wdrożenia systemu whistleblowing w organizacji (szkolenie online)

Szkolenie poprowadzą specjaliści z zakresu whistleblowing, ochrony sygnalistów oraz compliance.

Dominika Walczak – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Projektant komunikacji. Certyfikowany Menedżer Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów (whistleblowing) wpisany na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Licencjonowany detektyw. Wieloletni praktyk w zakresie projektowania komunikacji w różnych obszarach biznesu.

Wojciech Jędrzejczak – absolwent prawa na Uniwersytecie SWPS oraz Compliance w Organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalista podatkowy, certyfikowany księgowy i compliance officer wpisany na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Zawodowo związany z branżą produkcyjną

Szymon Gruszczyński – absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Certyfikowany Menedżer Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów (whistleblowing) wpisany na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Audytor wewnętrzny ISO 9001. Od wielu lat związany z binzesem, ekosystemem startupowym, a także międzynarodowymi organizacjami non-profit. Swoje działania skupia wokół usprawniania procesów w firmach poprzez automatyzację oraz nowe technologie.

Jaki jest cel szkolenia?

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz praktycznych wskazówek z zakresu wdrażania systemów whistleblowing oraz ochrony sygnalistów. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe przepisy, które nakładają w tym zakresie szereg obowiązków na organizacje państwowe oraz przedsiębiorstwa z sektora prywatnego.

Kogo dotyczy obowiązek wdrożenia nowych procedur?

wszystkie podmioty prawne sektora publicznego

wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników

Do jakiego terminu należy wdrożyć nowe procedury?

17.12.2021 dotyczy: prywatnych zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników oraz wszystkich podmiotów prawnych w sektorze publicznym

17.12.2023 dotyczy: prywatnych zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych w organizacjach za przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych, a w szczególności do:

Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów miast

Członków Rady Gminy/Powiatu

Specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony danych

Specjalistów ds. kontroli i Compliance

Specjalistów ds. IT

Specjalistów ds. prawnych

Specjalistów ds. zarządzania ryzykiem

Jakie tematy zostaną poruszone podczas szkolenia?

system whistleblowing w organizacji – założenia ogólne

kim jest sygnalista

analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń w organizacji

rola kierownictwa – przykład z góry i bezpośredni nadzór nad etyką w organizacji

właściwa komunikacja o systemie (szkolenia, kampanie informacyjne) jako jeden z kluczowych aspektów efektywnego wdrożenia i zarządzania systemem

zaangażowanie pracowników w kontekście skuteczności działania systemu

kanały zgłaszania nieprawidłowości dostosowane do potrzeb organizacji

procedury zgłaszania nieprawidłowości

efektywne i zgodne z przepisami prawa zarządzanie zgłoszeniami

zakres przedmiotowy dyrektywy wraz z odniesieniem do prawodawstwa krajowego

Podstawy prawne ochrony sygnalistów:

– prawo europejskie – miejsce w systemie prawa, sposób implementacji, skutki braku lub wadliwej implementacji

– prawo krajowe – projekty ustaw, prace legislacyjne

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafić:

zdefiniować elementy systemu whistleblowing w organizacji,

wskazać czynniki mające wpływ na funkcjonowanie systemu whistleblowing w organizacji

określić elementy procedury zgłaszania nieprawidłowości zgodnie z wymogami prawa oraz dobrymi praktykami

wskazać i umiejscowić rolę operatora systemu whistleblowing w organizacji

wskazać wady i zalety określonych kanałów zgłaszania nieprawidłowości

koordynować proces wdrożenia systemu whistleblowing w organizacji

skutecznie monitorować system whistleblowign w organizacji

wyjaśnić najważniejsze definicje legalne dyrektywy

rozróżnić rodzaje zgłoszeń

wskazać środki ochrony sygnalistów przewidziane dyrektywą

wskazać sankcje dla podmiotów naruszających dyrektywę

Materiały dla uczestników szkolenia:

wykaz elementów procedury zgłaszania nieprawidłowości

wykaz najważniejszych obowiązków wynikających z dyrektywy unijnej

tabela wad i zalet dotyczących kanałów zgłaszania nieprawidłowości

przykładowy katalog zagrożeń dla organizacji

wykaz przykładów narzędzi służących do komunikowania o systemie whistleblowing w organizacji


Termin szkolenia: poinformujemy wkrótce

Czas trwania: 6h

Cena: 785 pln/netto


Zapisz się na szkolenie i zdobądź odpowiednią wiedzę i kompetencje niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu whistleblowing w Twojej organizacji

Zapisy za pomocą formularza lub pod numerem telefonu:
+48 513 558 068

Nasi Partnerzy